KURUMSAL FİNANSMAN DANIŞMANLIĞI

Günümüzün hızla değişen ve küreselleşen ekonomi dünyasında; büyüme, yeni pazarlara açılma, rakipleri tanıma, en uygun ortaklıkları belirleyebilme, şirket birleşmeleri ve devralmalar iş hayatının vazgeçilmez unsurları olarak sahnede yer almaktadırlar.

Satış ve birleşme işlemlerinin istenen hedeflere ulaşması, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında şirketlerin piyasa değerlerinin ve birim hisse fiyatlarının doğru tespit edilmesi, benzer şekilde sermaye piyasasından fon sağlama girişimleri veya sermaye artırımlarında değer kaybını en aza indirecek stratejilerin en doğru zamanlama ile yapılması önem arz etmektedir.

Kurumsal Finans Danışmanlığı kapsamında AAC Denetim;

• Şirket Değerlemeleri
• Alım-Satım İşlemlerine Aracılık
• Birleşme ve Devralma Danışmanlığı
• Yerli ve Yabancı İş Ortaklıklarının Gerçekleştirilmesi
• Finansal Planlama, Borçlanma ve Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı
• Alım Öncesi Şirket Ön İncelemesi (Due diligence) -Durum Tespiti
• Uluslararası ve Yerel Sermaye Piyasalarından Fon Sağlama Danışmanlığı
• Bütçe Planlaması, Sapma analizi
• Strateji Analizi ve Yönetim Danışmanlığı
• Organizasyon Yapılandırılması
• Risk Yönetimi
• Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösterecek Şirketlere Kuruluş ve Kuruluş Sonrasında Danışmanlık
• Serbest Bölge ile Türk Mali Mevzuatının Uyumlu Hale Getirilmesi

Konularında hizmet vermektedir.

HALKA ARZ DANIŞMANLIĞI

Şirketler, hedefledikleri büyümeyi finanse edebilmek için sermayeye ihtiyaç duyabilir. Bu sermaye ihtiyacı şirket hisselerinin halka arz edilmesi ile de karşılanabilir. Bu tarz bir işlem, mevcut hissedarlara yatırımlarının bir bölümünü satmaları için de imkan sağlamaktadır.

AAC Denetim, şirket hisselerinin halka arz edilmesi sürecinde, hisse senedi satışlarına doğrudan aracılık yapmadan ve hisse senetlerinden kar sağlama kaygısı içinde olmadan, kısaca çıkar çatışması olmaksızın tüm danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bu şekilde AAC Denetim hem hissedarların hem de yönetimin çıkarlarını temsil etmektedir.

AAC Denetim Halka Arz Danışmanlığı ile;

• Hissedarlara ve/veya yönetime halka arz işleminin uygun olup olmadığı veya hangi koşullarda mantıklı olabileceği konusunda yol gösterir.
• Şirketi, hisselerin başarı ile halka arz edilebilmesi için hazırlar,
• Proje yöneticisi olarak, süreç boyunca görev alacak tüm tarafları (hissedarlar, yönetim, yasal danışmanlar, denetçiler, iletişim danışmanları ve muhtemel diğer taraflar) koordine ederek işlem sürecinin başından, hisselerin borsada işlem göreceği ilk güne kadar rehberlik eder.

AAC Denetim kadrosu, uzun yıllara dayanan deneyime ve sermaye piyasalarında geniş bir iletişim ağına sahiptir. Halka arz sürecinin farklı aşamalarında ihtiyaç duyulabilecek danışmanlık hizmetlerinin her aşamasında firmanın yanındadır.