DEĞERLEME HİZMETLERİ

Şirket satın almalarında, hisse satışlarında ve ortaklıklarda en önemli unsur şirket değeridir. Şirket değeri ve riskleri objektif ve bağımsız olarak belirlenmek zorundadır. Değer; karşılaştırmalar, global kanıtlar ve piyasa modelleme çeşitleriyle desteklenir ve gerçek değer bir rapor halinde yatırımcıya sunulur.

AAC Denetim’in firma değerlemesi hizmetleri aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır;

• Operasyonel rakamların tespiti,
• Geçmiş yıl bilgilerinin analizi,
• Nakit akım tahminlerinin oluşturulması,
• Diğer varsayımların kullanılması,
• Varlıkların ve şirket değerinin hesaplanması,

Firma değeri gibi çok önemli bir referans fiyatı olmadan, her iki tarafı da tatmin edecek bir sonuca ulaşmak kolay değildir. Bu yüzden de genelde şirket el değiştirmeleri bir tarafın kazandığı, diğer tarafın kaybettiği bir durum olur.

Bu değeri belirlemede firmanın sahip olduğu tüm nitel ve nicel değerleri hesaba katmak gerekmektedir. Çünkü, şirketin içinde bulunduğu sektör, sahip olduğu varlıklar ve borçlar, nakit akışı, organizasyon yapısı, ürün ve hizmetleri, yönetim becerileri gibi birçok unsur fiyatı etkiler.

AAC Denetim, piyasa şartları içinde firmanız için en doğru satış değerinin belirlenmesini sağlıyor.

AAC Denetim firma değerlemesi hizmetleriyle;

• Daha önceki yıllara ait faaliyetlerinizi değerlendirerek geçmiş yıllardaki performansınızı belirliyor. Bunun için finansal sonuçlarınızı inceleyerek finansal yapınızı, büyüme trendinizi, karlılığınızı çıkarıyor ve gerekiyorsa finansal tablolarınızı yeniden hazırlıyor.
• Konsolide finansal tablolardaki varlıkların, borçların ve firmanın sahip olduğu özkaynakların bugünkü değerlerlerini hesaplayarak firmanın cari bilanço değerini buluyor.
• Mevcut kaynaklarınızı kullanarak bugünkü markası ve faaliyetleriyle gelecek yılların potansiyel satışları, dönem karı ve nakit akışı, bilanço büyüklüğü tahmin ediliyor.
• Firmanızın bugünkü bilanço değeri, gelecekteki marka değeri ve gelecekteki faaliyetlerinden elde edeceği gelirlerin yaratacağı katma değerlerin bugüne indirgenmesiyle cari piyasa değeriniz hesaplanıyor.

AAC Denetim Firma Değerlemesi hizmeti ile, değer tespiti yapılacak firmaya ilişkin nicel ve nitel unsurları bir bütün olarak dikkate alan ve firmanın geçmiş dönem finansal verileri ile birlikte sektör ortalamalarını da dikkate alan bir yaklaşım ile gelecek dönem projeksiyonlarının oluşturulmasını hedeflemektedir.